Lovanna
Visuaalinen identiteetti brändille Lovanna
Tehtävä: kehittää logo ja brändin identiteetti Lovannan uimapuvunbrändille.